سبد خرید خالی است

عفونت بیمارستانی

بازدید: 2614

تاريخچه كنترل عفونت‌‌های بيمارستانی در دنيا بسيار قديمی است و از زمانی آغاز می‌شود كه برای مراقبت و درمان بيماران از قرن چهارم ميلادی در نقاط مختلف دنيا بيمارستان تأسيس گرديد.

تاریخچه عفونت بیمارستانی:

تاريخچه كنترل عفونت‌‌های بيمارستانی در دنيا بسيار قديمی است و از زمانی آغاز می‌شود كه برای مراقبت و درمان بيماران از قرن چهارم ميلادی در نقاط مختلف دنيا بيمارستان تأسيس گرديد.
در قرن هيجدهم و نوزدهم ميلادی، زنان فقير جهت زايمان به زايشگاه‌ها مراجعه می‌نمودند ولی ميزان مرگ و مير در اين مراكز به حدی زياد بود كه در سال 1850 ميلادی، توماس لايت فوت (Thomas Lightfoot) در مجله پزشكی لندن نوشت:
«بيمارستان‌ها دروازههای هدايت كننده زنان به سوی مرگ هستند.»
اقدامات مختلفی به منظور پيشگيری و كنترل عفونت‌‌های بيمارستانی در طول تاريخ انجام شده است كه بر اساس دانش و شناخت اين عفونت‌ها و امكانات موجود طراحی می‌شده‌اند.
 يكی از جالبترين برنامه‌ها، تلاش برای كنترل عفونت نفاسی در بخش زنان و زايمان از طريق شستن دست‌ها و استـفاده از مـواد گندزدا (آهک) در قرن نـوزدهم به وسـيله دكتر Ignaz semmel weis  به كار گرفته شد.

تعریف عفونت بیمارستانی:

  • عفونت بيمارستانی به عفونتی گفته می شود كه:
  • پس از پذيرش بيمار در بيمارستان (48 يا 72 ساعت بعد) يا طی دوره‌ای مشخص (بين 10 تا 30 روز) پس از ترخيص بيمار رخ دهد.
  • در زمان پذيرش بيمار وجود نداشته باشد.
  • در دوره نهفتگي خود نيز نبايد قرار داشته باشد.

بر اساس تعاريف استاندارد NNIS* چهار نوع عفونت تعريف شده است:

1.عفونت‌های ادراری (UTI)
Urinary tract infection
2.عفونتهای جراحی (SSI)
Surgical site infection
3.عفونتهای تنفسی (VAP)
Ventilator-associated pneumonia
4.عفونتهای خونی (BSI)
Bloodstream infection

شواهد نشان مي‌دهد؛
هر فردی كه در ساختمان‌های درمانی و بهداشتی ساكن مي‌شود به طور متوسط مبتلا به اين سه نوع عفونت می‌شود:
•عفونتهای تنفسی
 (VAP)
•عفونتهای خونی
 (BSI)
•عفونتهای ادراری
 (UTI)

اهميت عفونت بيمارستانی

  • عفونت‌های بيمارستانی از چند جنبه حائز اهميت می‌باشند:
  • افزايش ابتلا به عفونت و مرگ و مير و ناخوشی بيماران
  • افزايش طول مدت اقامت و بستری بيماران در بيمارستان
  • افزايش هزينه های بيمارستانی ناشی از طولانی شدن اقامت بيماران، اقدامات تشخيصی و درمانی