سبد خرید خالی است

ما استفاده از کیسه‌های یکبار مصرف کنترل عفونت خود را توصیه می‌کنیم...

دستگاه‌های ساکشن در مدل‌های پیشرفته نیز با محدودیت‌هایی در استفاده و عوامل خطر آفرین روبرو هستند. محدودیت‌هایی مانند حجم ناکافی جار، زمان قابل توجه برای تعویض یا شستشوی جار و کنترل فیزیکی جارها توسط نیروی انسانی و عوامل خطر آفرینی مانند انسداد لوله‌های آن به دلیل سرریز مایعات و استفاده مکرر و چندباره از جارها و در پی آن احتمال نشر عفونت و انتقال عفونت در صورت عدم شستشوی دستی صحیح جار یا دستگاه آلوده و شاید مهم‌تر از همه مواردی که با تخلیه و دفع مایعات و ترشحات ساکشن شده جارها می‌تواند در اندازه‌ای بزرگ‌تر، بهداشت عمومی را نیز با خطر روبرو کند. فارغ از ابزارهای اولیه و دستی، در اتاق عمل تجهیزات پیشرفته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌تواند عامل تهدید کننده‌ای برای بهداشت محیط، بیمار و حتی پزشکان و کارکنان باشد. استفاده از کیسه‌های یکبار مصرف ساکشن یکی از راهکارهای موثر در جلوگیری از انتقال و انتشار عفونت‌های بیمارستانی است.

در راستای کنترل کیفیت محصولات تولیدی و اطمینان بخشی به عملکرد صحیح و با کیفیت این محصولات، ضمن انجام آزمون‌های کنترلی در مراحل مختلف تولید تونسته‌ایم با ارسال نمونه جهت تست‌های کارایی به مراکز درمانی...

در راستای کنترل کیفیت محصولات تولیدی و اطمینان بخشی به عملکرد صحیح و با کیفیت این محصولات، ضمن انجام آزمون‌های کنترلی در مراحل مختلف تولید تونسته‌ایم با ارسال نمونه جهت تست‌های کارایی به مراکز درمانی، خود را در بوته آزمایش قرار داده و نقایص کار را از نظر مصرف کننده نهایی، در فرآیند تولید اصلاح نماییم.
همچنین این محصول بعنوان اولین تولید داخلی کیسه کنترل عفونت یکبار مصرف در ایران توانسته است مجوز قانونی از اداره کل تجهیزات پزشکی اخذ نموده و در سایت IMED ثبت گردد.