سبد خرید خالی است

ما استفاده از کیسه‌های یکبار مصرف کنترل عفونت خود را توصیه می‌کنیم...

دستگاه‌های ساکشن در مدل‌های پیشرفته نیز با محدودیت‌هایی در استفاده و عوامل خطر آفرین روبرو هستند. محدودیت‌هایی مانند حجم ناکافی جار، زمان قابل توجه برای تعویض یا شستشوی جار و کنترل فیزیکی جارها توسط نیروی انسانی و عوامل خطر آفرینی مانند انسداد لوله‌های آن به دلیل سرریز مایعات و استفاده مکرر و چندباره از جارها و در پی آن احتمال نشر عفونت و انتقال عفونت در صورت عدم شستشوی دستی صحیح جار یا دستگاه آلوده و شاید مهم‌تر از همه مواردی که با تخلیه و دفع مایعات و ترشحات ساکشن شده جارها می‌تواند در اندازه‌ای بزرگ‌تر، بهداشت عمومی را نیز با خطر روبرو کند. فارغ از ابزارهای اولیه و دستی، در اتاق عمل تجهیزات پیشرفته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌تواند عامل تهدید کننده‌ای برای بهداشت محیط، بیمار و حتی پزشکان و کارکنان باشد. استفاده از کیسه‌های یکبار مصرف ساکشن یکی از راهکارهای موثر در جلوگیری از انتقال و انتشار عفونت‌های بیمارستانی است.

همانگونه که آمار و شواهد نشان میدهد هزینه های پیشگیری و کنترل عفونت در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی از حیث انتشار و جلوگیری از آن و در ادامه رفع آثار و تبعات آن شامل عفونت‌های محیطی، کارکنان و بیماران و ...

همانگونه که آمار و شواهد نشان میدهد هزینه های پیشگیری و کنترل عفونت در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی از حیث انتشار و جلوگیری از آن و در ادامه رفع آثار و تبعات آن شامل عفونت‌های محیطی، کارکنان و بیماران و نیز تجهیزات پزشکی بر کسی پوشیده نیست و این در حالی است که با استفاده از راهکارهای موثر در کنترل آن میتوان ضمن کاهش قابل ملاحظه درهزینه‌های مرتبط با آن، سهم قابل قبولی در حفظ بهداشت عمومی بدست آورد. لذا ما معتقدیم استفاده از کیسه‌های یکبار مصرف کنترل عفونت بر پایه همین سیاست راهبردی توانسته است نقش موثری در حوزه سلامت بیماران و کارکنان مراکز درمانی داشته باشد.