سبد خرید خالی است

ما استفاده از کیسه‌های یکبار مصرف کنترل عفونت خود را توصیه می‌کنیم...

دستگاه‌های ساکشن در مدل‌های پیشرفته نیز با محدودیت‌هایی در استفاده و عوامل خطر آفرین روبرو هستند. محدودیت‌هایی مانند حجم ناکافی جار، زمان قابل توجه برای تعویض یا شستشوی جار و کنترل فیزیکی جارها توسط نیروی انسانی و عوامل خطر آفرینی مانند انسداد لوله‌های آن به دلیل سرریز مایعات و استفاده مکرر و چندباره از جارها و در پی آن احتمال نشر عفونت و انتقال عفونت در صورت عدم شستشوی دستی صحیح جار یا دستگاه آلوده و شاید مهم‌تر از همه مواردی که با تخلیه و دفع مایعات و ترشحات ساکشن شده جارها می‌تواند در اندازه‌ای بزرگ‌تر، بهداشت عمومی را نیز با خطر روبرو کند. فارغ از ابزارهای اولیه و دستی، در اتاق عمل تجهیزات پیشرفته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌تواند عامل تهدید کننده‌ای برای بهداشت محیط، بیمار و حتی پزشکان و کارکنان باشد. استفاده از کیسه‌های یکبار مصرف ساکشن یکی از راهکارهای موثر در جلوگیری از انتقال و انتشار عفونت‌های بیمارستانی است.

اگر بخواهيم فقط به يک نکته ارزشمند ديگر اين کيسه‌های توليدی اشاره کنيم، می‌توان با قاطعيت و افتخار اعلام نمود که محصول توليد شده در داخل کشور که نمادی از خود باوری ايرانی است، توانسته است از ورود بی‌رويه ...

اگر بخواهيم فقط به يک نکته ارزشمند ديگر اين کيسه‌هاي توليدي اشاره کنيم، مي‌توان با قاطعيت و افتخار اعلام نمود که محصول توليد شده در داخل کشور که نمادي از خود باوری ايرانی است، توانسته است از ورود بی‌رويه محصولات مشابه خارجی جلوگيری کرده و يا حداقل ميزان ورود آن را کاهش دهد و از خروج ارز قابل توجهی از کشور جلوگيری نمايد.
انديشه ورود به بازار کشورهای ديگر، بويژه کشورهای منطقه از ديگر سياست‌های آتی شرکت است که اميدواريم با حمايت قاطع مسئولان و دست اندرکاران امر و جلوگيری از واردات خارج از ظرفيت در بازارهای داخلی، که قطعاً توسعه و پيشرفت محصولات توليد داخل را تقويت کرده و ضمن توسعه بازار کسب و کار، امکان حضور در خارج از مرزهای ميهن عزيزمان را فراهم خواهد ساخت، اين امر ميسر گردد.