سبد خرید خالی است

ما استفاده از کیسه‌های یکبار مصرف کنترل عفونت خود را توصیه می‌کنیم...

دستگاه‌های ساکشن در مدل‌های پیشرفته نیز با محدودیت‌هایی در استفاده و عوامل خطر آفرین روبرو هستند. محدودیت‌هایی مانند حجم ناکافی جار، زمان قابل توجه برای تعویض یا شستشوی جار و کنترل فیزیکی جارها توسط نیروی انسانی و عوامل خطر آفرینی مانند انسداد لوله‌های آن به دلیل سرریز مایعات و استفاده مکرر و چندباره از جارها و در پی آن احتمال نشر عفونت و انتقال عفونت در صورت عدم شستشوی دستی صحیح جار یا دستگاه آلوده و شاید مهم‌تر از همه مواردی که با تخلیه و دفع مایعات و ترشحات ساکشن شده جارها می‌تواند در اندازه‌ای بزرگ‌تر، بهداشت عمومی را نیز با خطر روبرو کند. فارغ از ابزارهای اولیه و دستی، در اتاق عمل تجهیزات پیشرفته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌تواند عامل تهدید کننده‌ای برای بهداشت محیط، بیمار و حتی پزشکان و کارکنان باشد. استفاده از کیسه‌های یکبار مصرف ساکشن یکی از راهکارهای موثر در جلوگیری از انتقال و انتشار عفونت‌های بیمارستانی است.

کيسه‌های توليدی MEDAVA با قرارگيری درون مخازن (جار) ساکشن که خوشبختانه از ديگر محصولات توليدی شرکت آوا طب سپاهان نيز می‌باشد، ضمن کاربری بسيار ساده در تعويض آن به هنگام استفاده از دستگاه ساکشن و...

کیسه‌های تولیدی MEDAVA با قرارگیری درون مخازن (جار) ساکشن که خوشبختانه از دیگر محصولات تولیدی شرکت آوا طب سپاهان نیز میباشد، ضمن کاربری بسیار ساده در تعویض آن به هنگام استفاده از دستگاه ساکشن و عدم نیاز به نیروهای خدماتی جهت شستشو، ضد عفونی و حمل آنها، باعث صرفه جویی در میزان مصرف آب جهت شستشو، محلول‌های ضد عفونی و تجهیزات و لوازم مصرفی همچون تجهیزات فردی و قطعات مصرفی در ساکشن و در نهایت کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری ساکشن به لحاظ رفع عیوبی همچون سرریز مایعات و نفوذ مایع درون دستگاه گردیده است.

از ویژگی‌های دیگر کیسه‌های تولیدی، استفاده از پودرهای جاذب مایع درون کیسه است که مایع وارده در کیسه را به ژل جامد و غیر قابل نفوذ به خارج از کیسه تبدیل کرده و می‌توان به راحتی و با حمل ایمن جهت امحای آن اقدام نمود.