سبد خرید خالی است

ما استفاده از کیسه‌های یکبار مصرف کنترل عفونت خود را توصیه می‌کنیم...

دستگاه‌های ساکشن در مدل‌های پیشرفته نیز با محدودیت‌هایی در استفاده و عوامل خطر آفرین روبرو هستند. محدودیت‌هایی مانند حجم ناکافی جار، زمان قابل توجه برای تعویض یا شستشوی جار و کنترل فیزیکی جارها توسط نیروی انسانی و عوامل خطر آفرینی مانند انسداد لوله‌های آن به دلیل سرریز مایعات و استفاده مکرر و چندباره از جارها و در پی آن احتمال نشر عفونت و انتقال عفونت در صورت عدم شستشوی دستی صحیح جار یا دستگاه آلوده و شاید مهم‌تر از همه مواردی که با تخلیه و دفع مایعات و ترشحات ساکشن شده جارها می‌تواند در اندازه‌ای بزرگ‌تر، بهداشت عمومی را نیز با خطر روبرو کند. فارغ از ابزارهای اولیه و دستی، در اتاق عمل تجهیزات پیشرفته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌تواند عامل تهدید کننده‌ای برای بهداشت محیط، بیمار و حتی پزشکان و کارکنان باشد. استفاده از کیسه‌های یکبار مصرف ساکشن یکی از راهکارهای موثر در جلوگیری از انتقال و انتشار عفونت‌های بیمارستانی است.

امروزه موضوع پیشگیری از توسعه و انتشار عفونت یکی از مسائل مهم و اساسی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در حوزه درمان است که توجه ویژه به موضوع کنترل عفونت را در صدر فعالیت‌های کنترلی این حوزه قرار داده است و این نگاه مثبت، اهمیت فعالیت حوزه تولید و ورود به عرصه تولید را دو چندان نموده است.

تولید کیسه‌های یکبار مصرف ساکشن، گامی موثر و نوید بخش در پیشگیری از انتشار عفونت در بخش‌های مختلف جراحی، بستری و ... است که ضمن تسهیل در کاربری و کاهش هزینه‌های جانبی، باعث عدم انتشار عفونت در محیط خواهد بود.