سبد خرید خالی است

نمایندگان

بوشهر
شرکت توسعه بهداشت ابوشهر  (آقای حسین پناهی نسب) - انحصاری
کرمان
شرکت کارا طب ابرار (خانم فاطمه ابراهیمی) - غیر انحصاری
اهواز
کالا پزشکی جوان طب (خانم ملک شاهی ) - غیرانحصاری
 
 

درخواست نمایندگی

تا تعیین نماینده استانهای فاقد نمایندگی، جهت سفارش کالا در سایر استانها، با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.

images