سبد خرید خالی است

مهندس بهرام شریفی

mohandes sharifi

 - دانش آموخته رشته مهندسی نرم افزار

 - آخرین مسئولیت اجرایی: جانشین صنعت تجهیزات پزشکی صاایران از سال 1389 لغایت 1393