سبد خرید خالی است

مهندس امیر آرام فر

mohandes aramfar

 - دانش آموخته رشته مهندسی برق

 - آخرین مسئولیتهای اجرایی: مدیر برونسپاری و ارتباط با مشتریان صنعت تجهیزات پزشکی صاایران تا 1393

  مدیر بازرگانی شرکت آوا طب سپاهان (نماینده انحصاری فروش صنعت تجهیزات پزشکی صاایران)